Lighting

Photography

Production Services

Production Services

Live Gallery PA, Production Co-Ordinator, Production Management, Technical Management and Event Management are all roles we work on a regular basis. Please contact us with your requirements.  A full CV is available on request please email annemarie@solasalba.co.uk.

Seirbhisean Riochdachaidh

Rianachd, Taic Riochdachaidh, Rianachd Teicnigeach agus Rianachd/Neach-stiùiridh Thachartasan¬† – seo cuid de na dreuchdan anns a bheil sinn an sàs sa chumantas. Tha CB slàn ri fhaotainn.¬† Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuir brath gu annemarie@solasalba.co.uk

 

     corranmedia

gleusta    CMF